Privacybeleid

Privacy verklaring VFP Support, 365 dagen winst & salaris & 365 dagen schulden vrij

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:

De website VFP-support.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Virtual financial support (hierna: VFP Support), statutair gevestigd te Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie zuid Holland onder nummer 69472610. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je ermee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

Met wie doe je zaken?

VFP Support, 365 dagen winst en salaris, 365 dagen schuldenvrij zijn handelsnamen die vallen onder VFP Support. Dit statement geldt daarmee voor alle genoemde handelsnamen. Daar waar staat ‘VFP Support’, worden ook de overige handelsnamen bedoeld.

VFP Support wordt beheerd door Sandra van Rooijen.

 • VFP Support  https://vfp-support.nl
 • 365 dagen winst en salaris https://365-dagen-winstensalaris.nl
 • 365 dagen schuldenvrij https://www.365-dagen-schuldenvrij.nl
Anna Roemers Visscherpad 27
4207 JD Gorinchem 
KVK69472610

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:

 • Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

 • Je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
 • Een dienst of product aanschaft
 • Je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • Informatie aanvraagt
 • En wanneer je klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van begeleiding

VFP Support legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

Welke gegevens gebruiken wij, met welk doel en hoe lang?

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Doel Welke gegevens Rechtsgrond

Duur opslag

Verzenden nieuwsbrief of door jou aangevraagde informatie (download, whitepaper etc), retargeting Facebook en LinkedIn advertenties

Naam, voornaam en e-mail adres Toestemming

Zo lang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief.

Na afmelding worden je gegevens binnen 2 mnd verwijderd

Verzending door jou aangevraagde informatie (white-paper, proeflessen, offertes) en maximaal 3 opvolgmails

Naam, voornaam en e-mail adres Toestemming Gegevens worden binnen 2 maanden na de laatste mail verwijderd indien je je niet zelf aanmeld voor de nieuwsbrief
Wanneer je een dienst of product aanschaft

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail adres, en telefoonnummer (vrijwillig)

BTW nummer (indien aanschaf vanuit buitenland)

Overeenkomst 7 jaar (fiscale plicht)

Deelname Webinar en het verzenden van maximaal 3 opvolgmails

Voor- & achternaam, e-mailadres Toestemming Gegevens worden binnen 2 maanden na de laatste mail verwijderd indien je je niet zelf aanmeld voor de nieuwsbrief

Begeleiding klanten in het kader van individuele coaching of groepstraining

Alle gegevens die door de klant (op ons verzoek) vrijwillig worden toegestuurd.

Zoals financiële verslagen, bankgegevens en dergelijke.

Toestemming en uitvoering overeenkomst

7 jaar (fiscale plicht)

Zaken die niet vallen onder de fiscale plicht. Binnen 2 maanden na beëindigen overeenkomst

Begeleiding klanten in het kader van financiële ondersteuning

Alle gegevens die door de klant (op ons verzoek) vrijwillig worden toegestuurd.

Zoals: financiële verslagen, inlogcodes boekhoudpakket, stukken met betrekking tot de administratie van de klant.

Toestemming en overeenkomst

7 jaar (fiscale plicht)

Zaken die niet vallen onder de fiscale plicht. Binnen 2 maanden na beëindigen overeenkomst

Deelname aan trainingen of cursussen. En maximaal 3 opvolgmails

Voor- & achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail adres, en telefoonnummer (vrijwillig)

BTW nummer (indien aanschaf vanuit buitenland)

Toestemming en overeenkomst middels factuur

7 jaar (fiscale plicht)

Zolang je toegang hebt tot de leeromgeving

Na afmelding worden je gegevens binnen 2 maanden verwijderd

Community’ s

(LinkedIn, facebook)

Voor- & achternaam, e-mailadres Toestemming

Zolang je member bent.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat. Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via info@vfp-support.nl

Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen. Dit kan via Sandra@vfp-support.nl. Wij zullen alles in het werkt stellen om hier goed uit te komen.

Is dat niet afdoende. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derden

VFP Support verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gebruik openbare bijdragen

Draag jij bij aan een openbare discussie of een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op één van onze websites, dan kan VFP Support deze bijdrage ook elders publiceren.

Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training) dan maakt VFP Support op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. VFP Support kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten forum met jouw bijdragen omgaan. VFP Support kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens omgaat.

Websites van derden

In de trainingen, op de website en in de nieuwsbrieven kun je links aantreffen naar websites van derden.

Hoewel wij deze websites met zorg hebben geselecteerd, draag VFP Support geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Hiervoor verwijzen wij naar het privacy statement van de betreffende website.

Cookies

Op onze website’s maken we gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen;

 • Het analyseren van het gebruik van onze websites om deze hiermee te kunnen verbeteren
 • Het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening.. Wij doen dit op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 • Het onthouden van bijvoorbeeld wachtwoorden en inlognamen ten behoeve van efficiënt gebruik van de websites
 • Het verzamelen van gegevens m.b.t. bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren

De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert VFP Support niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

VFP Support garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Ook Google analytics en YouTube verzamelen gegevens als je gebruik maakt van links of filmpjes die wij gebruiken op onze website, onze nieuwsbrief en via links. Hoe deze partijen omgaan met privacy en cookies lees je in hun eigen privacy en cookie statement.

Neem voor vragen contact op

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met VFP Support via: info@vfp-support.nl

Wijziging van dit Privacy en Cookie statement

VFP Support behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VFP Support
Anna Roemers Visscherpad 27
4207 JD Gorinche