Privacybeleid

De website VFP-support.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Virtual financial support (hierna: VFP Support), statutair gevestigd te Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie zuid Holland onder nummer 69472610. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

VFP Support garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt VFP Support gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). VFP Support gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van VFP Support van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht VFP Support rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij VFP Support per e-mail aan info@vfp-support.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.
Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@vfp-support.nl sturen. VFP Support voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.
Privacybeleid andere websites

Op www.vfp-support.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

%d bloggers liken dit: